Business Intelligence & Marketing Automation Systems

Tag: News

Home > Blog > ArchivesTag: News

IBM ra mắt nền tảng trí tuệ nhân tạo dành cho Quảng Cáo và Marketing dựa trên Watson

26/10/2018 by in category News tagged as , ,

Ngày 25 tháng 6 vừa qua IMB chính thức ra mắt công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho quảng cáo, marketing, nhân sự, chăm sóc khách hàng, chuỗi dịch vụ cung ứng và một số ngành khác. Giải pháp này được phát triển dựa trên Watson* của IBM. *Watson: là một […]

0 0 Read more

Copyright 2018 by A1 Digihub | Powered by FPT.AI, ANTS, Cyradar