Business Intelligence & Marketing Automation Systems

Mỹ dự chi 15 tỷ đô cho dữ liệu vào năm 2019.

26/10/2018 by in category News with 1 and 0
Home > Blog > News > Mỹ dự chi 15 tỷ đô cho dữ liệu vào năm 2019.

Mặc dù các quy tắc bảo mật ngày càng trở nên quan trọng trên thế giới, nhưng Marketer vẫn đang chi nhiều tiền hơn cho dữ liệu. Mỹ là một trong những quốc gia hoạt động sôi nổi nhất về dữ liệu, ước tính Mỹ đóng góp khoảng 12,3 tỷ đô đến 26,6 tỷ đô vào năm 2018

OnAudience.com- Một công ty về dữ liệu của Cloud Technoligies Group, chuyên phân tích dữ liệu đã phát hành một báo cáo có tên Global Data Market Size 2017-2019, báo cáo đã làm nổi bật tỷ lệ tăng trưởng trong việc mua dữ liệu ở 23 thị trường. Báo cáo cũng cho thấy Mỹ vẫn giữ vị trí số 1 trong  lĩnh vực này, ước tính đạt 15 tỷ đô vào năm 2019.

Bên cạnh đó Anh cũng sẽ trở thành thị trường sử dụng dữ liệu lớn thứ 2 thế giới trước năm 2019, với giá trị ước tính 2,4 tỷ đô. Trung Quốc chiếm lĩnh vị trí thứ 3, với ước tính giá trị hơn 2,4 tỷ đô vào năm 2019.

Báo cáo cũng bao gồm việc dự đoán thị trường quảng cáo hiển thị và programmatic giữa năm 2017 và  năm 2019. Nhà tiếp thị sẽ chi trả 26 tỷ đô la cho dữ liệu vào 2019, tăng 7 tỷ đô  so với 2018 và 11 tỷ đô so với năm 2017.

Mặc dù bộ luật bảo vệ dữ liệu (GDPR) được đưa ra ở Châu Âu và các điều khoản dữ liệu riêng tư khác được đưa ra tại California, nhưng những ước tính vẫn cho thấy rằng số tiền mà các nhà tiếp thị sẽ chi tiêu cho dữ liệu trên toàn cầu từ nay đến năm 2019 sẽ tăng gấp đôi ở hầu hết các quốc gia được phân tích trong báo cáo.

Nghiên cứu này cũng cho biết sự gia tăng số tiền chi cho dữ liệu một phần cho quảng cáo hiển thị ( Display) và Programmatic. Cả hai đều phụ thuộc lớn vào dữ liệu. Phân tích ước tính trên toàn cầu các nhà tiếp thị sẽ chi 75 tỷ đô la cho quảng cáo Programmatic và gần 121 tỷ đô la quảng cáo hiển thị ( Display) vào năm 2018. Năm 2019, những con số này  sẽ lần lượt tăng lên gần 90 tỷ đô la và 137 tỷ đô la.

Hoa kỳ là nước có thị trường quảng cáo programmatic lớn nhất thế giới. Các nhà tiếp thị tại đây dành 39,1 tỷ đô  cho hình thức quảng cáo này, chiếm hơn một nữa chi tiêu quảng cáo programmatic toàn cầu.

Thị trường quảng cáo programmatic lớn nhất Châu Âu – Anh ước tính đạt 5.7 tỷ vào cuối năm 2018 tăng 16.8% so với năm trước.

Nguồn : Mediapost.com

Đọc thêm: IBM ra mắt nền tảng trí tuệ nhân tạo dành cho Quảng Cáo và Marketing dựa trên Watson

Copyright 2018 by A1 Digihub | Powered by FPT.AI, ANTS, Cyradar