Business Intelligence & Marketing Automation Systems

Category: Case Study

Home > Blog > Case Study

Từ câu chuyện cơm thêm đến bài toán Added Value

19/04/2019 by in category A1Digihub, Case Study

Added value là một vũ khí lợi hại để marketing hoặc bán hàng. Sử dụng khéo léo sẽ tạo ra những hiệu ứng rõ rệt và bền vững, còn nếu không biết cách thì sẽ chỉ lãng phí nguồn lực. Cùng suy ngẫm một chút về vũ khí này Bắt đầu từ một câu chuyện […]

0 0 Read more

Copyright 2018 by A1 Digihub | Powered by FPT.AI, ANTS, Cyradar