Business Intelligence & Marketing Automation Systems

Daily Archives: 11/05/2019

Home > Blog > Daily Archives: 11/05/2019

Growth hacking: Từ định nghĩa đến thực hành (Phần 1)

11/05/2019 by in category Google Ads

Growth Hacking là gì? Có khá nhiều nhầm lẫn và tranh cãi về Growth hacking nên chúng ta sẽ làm rõ trước khi bắt đầu. Lược sử Thuật ngữ “growth hacker” được khởi xướng bởi Sean Ellis vào năm 2010 khi Sean muốn đi tìm những cộng sự kế nhiệm vai trò của anh. Trước […]

0 2 Read more

Copyright 2018 by A1 Digihub | Powered by FPT.AI, ANTS, Cyradar